Dobrodošli

osobito mi je zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na drugi simpozij „Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda“ koji će se održati u Šibeniku 11. – 13. svibnja 2017. u organizaciji Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju.

Posebno nam je drago da je prošlogodišnji simpozij prepoznat od strane učesnika kao mjesto na kojem su svi mogli izreći svoje stavove, želje za promjenom i ponuditi rješenja u cilju ostvarivanja dobrobiti majke i djeteta na porodu. U prilog tome, svoje su mišljenje iskazali i uvaženi bioetičari koji su ga oci- jenili kao jedinstveni integrativni bioetički simpozij čija se važnost odražava i na razvoj demokratskog dijaloga društva u cjelini.

I ove će godine teme simpozija biti životne, svakodnevne drame iz rodilišta koje ostavljaju duboki trag u životima odgovornih porodničara i primalja, trudnica, rodilja i njihovih obitelji. Teme o slučajevima koji su često nedovoljno definirani od struke, prava i etike te neprepoznati od strane zakona, a čije se posljedice mučno i dugotrajno razvlače po sudovima iscrpljujući psihički, emocionalno i materijalno sve uključene.

Tako ćemo na ovogodišnjem simpoziju prezentirati problematiku neurorizične novorođenčadi, mekoni- jskog aspiracijskog sindroma, prekoncepcijske obrade budućih trudnica, liječenja infekcija u trudnoći i učinkovitosti antimikrobne terapije te prodiskutirati o mogućnostima korištenja o label lijekova u porodništvu. Pokušat će se odgovoriti na pitanja poput: Koliko uopće znamo o intrauterinom oštećenju mozga? Zašto je svako treće novorođenče u RH upućeno u specijalizirane ustanove kao neurorizično dijete? Kakvo je psihičko opterećenje u obitelji neurorizične djece? Razlikujemo li liječničke pogreške od sudbinskih stanja? Jesu li liječnici tuženi zato što pacijentice ne brinu o svom zdravlju?...

Raspravljat će se i o učincima pokretanja sudskih postupaka kod dvojbenih dijagnoza na pravnu sigurn- ost i motiviranost za rad liječnika. Posebno će se raspravljati i o porođaju kod kuće uz asistenciju pri- malje te o odgovornosti budućih roditelja koji angažiraju nelicenciranu primalju za porod u kući.

Svoja će mišljenja o tim i sličnim pitanjima iznijeti uvaženi domaći i strani stručnjaci i profesori prava, medicine i bioetike, suci, liječnici, sudski vještaci, pravnici, primalje te predstavnici udruge pacijenata i roditelja.

Na kraju svakog dana simpozija planiran je okrugli stol „pro et contra“ gdje će pozvani učesnici moći izreći različite stavove, mišljenja i ideje. Posebno naglašavamo okrugli stol s temom „Imaju li roditelji pravo odbiti cijepiti novorođenu djecu?“

Ovim simpozijem željeli bismo potaknuti sve sudionike na istinsku aktivnost i posvećenost problematici suvremenog porodništva kako bi iz toga proizašli kvalitetni zaključci koji bi potaknuli i kvalitetne prom- jene u zdravstvu, a time i u društvu. Promjene koje neće obilježiti samo naše živote, nego živote i onih koji dolaze iza nas.

Radujemo se našem susretu i druženju u Šibeniku, gradu prijatelju djece.

Vladimir Blagaić