Organizator

Organizatori: Klinika za ginekologiju i porodništvo KB Sveti Duh, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju (HDGO), Hrvatski liječnički zbor (HLZ)

Organizacijski odbor: prim. dr. sc. Vladimir Blagaić, prof. dr. sc. Jozo Čizmić, doc. dr. sc. Berivoj Mišković, prof.dr.sc. Ante Čorušić, Ada Barić, dr. med., dr .sc. Edina Berberović

Pod visokim pokroviteljstvom: predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatskog Sabora

Voditelji: prim. dr. sc. Vladimir Blagaić, prof. dr. sc. Jozo Čizmić

Tajnici simpozija: Conventus Credo d.o.o.